fbpx

השתלמות מובילי/ות חבורה

לכל ידידותינו וידידינו. ולכל מי שסתם קשור/ה, או רוצה להתקשר לתנועה שמניחה את עמוד העבודה והתפילה במרכז החיים.

אנחנו צועדים עוד צעד בדרך אל שער השמים.

אם ברצונך לפתוח חבורה, ללמוד או לחזור מעט אל יסודות המפגש דרכם אנו עובדים…

בחודש אב, ביום רביעי (ו" אב, 7.8) בין השעות 10:00-22:00 בישיבת מקור חיים.

נפגש להשתלמות מנחות ומנחי חבורה, אותה יובילו הרב דוב ומנחים נוספים מטעם בית מדרש להתחדשות.

מוזמנים להצטרף, להיות שותפים, להשפיע ולהיות משופעים.

עלות ההשתתפות הינה 220 ש"ח |ארוחות צהריים וערב כלולים.

אנו נקיים את רוב הפעילות במעגלים שונים עבור גברים ועבור נשים וחלקם יהיו משותפים.

ניתן להרשם בקישור- https://tak.co.il/new/?t=BBS

מספר מקומות מוגבל ולרוב נסגר מאוד מהר לכן רצוי להירשם מראש בהקדם. בואו בשמחה.