דפי עיון ולימוד בנושא : תנאים

דפי עיון ולימוד בנושא : תנאים

ביחידת הלימוד הזו ניסינו לארח את שמעון בן שטח (שב"ש). שב"ש חי דור אחד לפני הלל ושמאי. הוא מביא לעולם צד חזק של מידת דין. בכך, הוא מקדים את שמאי.
הרמז הוא רק אחד מהאופנים שלנו ללימוד תורה. אך ישנם חלקים בתורה שדרך הרמז היא האפשרות המרכזית להבין אותם כי זו השפה בה הם מדברים. נקרא את שלושת הסיפורים ונבחר
לא פעם, אנחנו צובעים את הטקסטים שאנחנו לומדים בצבעים שלנו, מארגנים את הידע שאנחנו לומדים לפי תבניות מוכרות לנו. נוכחותו של רבי שמעון בר יוחאי חזקה וחדה מאוד ולא תמיד
האתגר שלנו לקראת ל"ג בעומר הוא להחזיר את היום הזה למקומו. מהו עבורנו ל"ג בעומר? האם הוא מסתכם בקומזיץ ושירי ארץ ישראל? ר' נחמן כותב על עצמו שממוצאי סוכות הוא
    בשלב ראשון קראנו את הסיפור יחד, ושיקפנו אותו. לאחר מכן כוונו את המצלמה על נחום. השאלה המנחה הייתה: מה ניתן לדעת עליו מתוך הסיפור?   בבלי. תענית כ"א  
"לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ולא יהא קפדן כשמאי". הלל מלמד אותנו לתת לדברים לעבור דרכנו. לומדים את האישיות של הלל, ואת הענוותנות שלו. שמאי יודע איך הדברים צריכים להיראות.