דפי עיון ולימוד בנושא : תפילה- נושאים שונים בתפילה

דפי עיון ולימוד בנושא : תפילה- נושאים שונים בתפילה

ליקוטי מוהר"ן – מהדורא בתרא סימן קכא הָיָה מְחַזֵּק אֶת אֲנָשָׁיו, שֶׁקָּבְלוּ לְפָנָיו בְּקֻבְלָנָא גְּדוֹלָה, עַל שֶׁהֵם רְחוֹקִים מִתְּפִלָּה מְאֹד וְקָשֶׁה עֲלֵיהֶם מְאֹד לְהִתְפַּלֵּל, וְהָיָה מְחַזֵּק אוֹתָם וּמְנַחֵם אוֹתָם בְּכַמָּה
  מתוך "סיפורי מעשיות" , רבי נחמן מברסלב, "מעשה משבעה קבצנים"- "כי יש שני צפרים: אחד זכרו אחת נקבה, והם רק זוג אחד בעולם, ונאבדה הנקבה והוא הולך ומחפש אותה,
זוהר חלק ג דף ריח/ב קמנא ואזלנא, ותוקפא דשמשא הוה יתיר, ודחיק לן באורחא, חמינן אילנין במדברא ומיין תחותייהו, יתיבנא תחות חד טולא דאילנא דמדברא, שאילנא ליה, מאי האי, דכל
בבלי סוטה ג:  וכל העובר עבירה אחת בעוה"ז מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין שנאמר (איוב ו, יח) ילפתו ארחות דרכם יעלו בתוהו ויאבדו ר"א אומר קשורה בו ככלב שנאמר (בראשית לט, י) ולא שמע
  הבעש"ט ועוד על דרכים להתמודדות עם מחשבות זרות: ספר בעל שם טוב על התורה – פרשת נח קה. הבעל שם טוב הקדוש ז"ל אמר מה שבא לאדם מחשבות זרות
  תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף צב/א והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחילה א"ל דכתיב וה' שב את שבות איוב בהתפללו בעד רעהו אמר ליה את אמרת מהתם