דפי עיון ולימוד בנושא : תפילה- נושאים שונים בתפילה

דפי עיון ולימוד בנושא : תפילה- נושאים שונים בתפילה

  היכל הברכה פרשת ויגש שמעתי ממורי לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחכ יתפלל ואיכא מ'ד איפכא ופירש דכח הפועל בנפעל ובריאות העולם כהדין קמצא דלבושא מניה וביה ובכל
  הצעה לעבודה: לקרוא בעיון את התפילה כל אחד בעצמו. לחפש אמירה, תנועה, אוירה, משפט שהתחברתי אליו ויכול לחדש לי, לעורר אותי בתפילה. לאסוף ומתוך האסיף ללמוד יחד. לשלוח כל
  יצחק תקן תפלת מנחה, שנאמר "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב", ואין שיחה אלא תפלה, שנאמר "תפלה לעני כי יעטף ולפני ה' ישפוך שיחו". (ברכות כו ב)    
שמאת רחלי ויישנטו מניעות בתפילה- מה קורה כאשר עם כל הרצון הטוב, משהו בתפילה לא זורם כמו שהיינו רוצים? רבי נחמן בכישוריו הרוחניים נותן מילים לדברים אותם אנו חשים ממילא- ליקוטי
סיכום לשיעור של הרב דב זינגר
ההליכה לבית הכנסת והנוכחות בתפילה היא בעצם הזמנה להיות נוכח, "נוכח פני ה'". ביום יום יש לנו את האפשרות להיות מטושטשים – אנחנו לא נדרשים להיות מדויקים, לא מוכרחים להיות מול