דפי עיון ולימוד בנושא : תפילה- הכנה לתפילה ולהתבודדות

דפי עיון ולימוד בנושא : תפילה- הכנה לתפילה ולהתבודדות

  שיחות הר"ן, אות – קסג- "ענה רבנו זכרונו לברכה ואמר: אם היית זוכה לשמע את קול השירות והתשבחות של העשבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך בלי
   תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יא/ב תניא נמי הכי אין אומרים אהבת עולם אלא אהבה רבה ורבנן אמרי אהבת עולם וכן הוא אומר 'ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך
  כל אחת שתמצא לה פינה בתוך החלל. להתכנס פנימה בעצימת עיניים. אפשר לשים מוזיקה מרגיעה ברקע. להקשיב לנשימה במשך שלוש דקות. לקחת אויר, ולהרגיש את האויר זורם לתוך אברי
לעניות דעתי הכנה לתפילה מקבילה למושג 'חימום'. כמו שעושים חימום לפני פעילות גופנית כך יש לעשות חימום לפני פעילות רוחנית. מה מחממים? את הכלי – הגוף – אפשר לשחרר את
הכנה לתפילה –  פסוק לי פסוקך טור אורח חיים סימן א   ויפיל תחנתו לפני המקום א' המרבה וא' הממעיט ובלבד שיכוין לבו בתחנוניו כי טוב מעט בכוונה מהרבות בהם שלא
הכנה לתפילה: קריאה בשם הנחיות: לפנות בשם לאחד מהחברים. לפנות להשי"ת בשם. [ אבא, רחמן, אהוב,  עונה עשוקים, עוזר דלים, משמח לבבות, אל מפתיע] לפנות גם עם הכתובות של המעון.