דפי עיון ולימוד בנושא : איש ואשה

דפי עיון ולימוד בנושא : איש ואשה

  "אורחין רחיקא וצוותין בסימא" על צוותא ויצר   הסיפור ממשיך את הנושא בו התחלנו לעסוק בפעם שעברה – גברים ונשים. הוא לקוח מגמרא במסכת סוכה שמגיעה לדיון בענין היצר.
האיש, האשה וכבוד התורה   אחת השאלות המרכזיות שנשאל את עצמנו דרך הלימוד היום היא על היחס בין בית המדרש לבין הבית של כל אחד ואחת מאיתנו – כיצד בית