כל המאמרים של חבורת : ראשי-חבורות

  תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב/א שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה אמר להם אמרו אתם אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע אם כן שבשושן יהרגו שבכל העולם כולו אל יהרגו אמרו לו אמור אתה אמר להם מפני שהשתחוו לצלם אמרו לו וכי משוא פנים יש בדבר אמר להם הם לא עשו אלא לפנים אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא לפנים והיינו דכתיב כי לא ענה מלבו רש"י וכי משוא פנים יש בדבר – איך זכו לנס הם עשו לפנים מיראה: ספר בני יששכר – מאמרי חדש אדר – מאמר ט א) מנהג ישראל תורה היא, נהגו להשתנות במלבושים שונים בזמן הסעודה ושמחת פורים, ולא
בס"ד                                                                                                ר"ח כסליו תשע"ה לרפואת נעמי חיה בת זיוה גולדה חבורה למובילי חבורות – מפגש שני מבוא לסיכום: חבורה זו מיועדת למובילי חבורות. מטרת החבורה – להקנות כלים ומיומנויות למובילי החבורות. חבורה זו איננה חבורה קלאסית, אלא פועלת ב – 2 קווים מקבילים. קו אחד הוא – קיום התרחשות 'חבורתית' קו שני הוא – מבט על, לימוד וחידוד הכלים תו"כ ההתנסות בהם. כך שהסיכום ברור יותר לבעלי חבורות הנמצאים בתוך השפה וההתמודדויות. ברכה ראשונה 'טקס' חובה קצר ( 15 דק'- 20 דק') מטרתו להעביר את האדם מה- 'חוץ' 'פנימה'. הרב דוב: מציע לשים לב בשלב הראשוני להביט סביב ולבדוק מה הדבר שאתם הכי זקוקים לו כרגע? מה הייתם רוצים שיקרה בשלב זה? לא בכל המפגש, רק לעכשיו. לשאלה –
                                                                                     בס"ד                                                                                                             חשוון תשע"ה סיכום מתוך המפגש הראשון של החבורה למובילי חבורות         ברכה ראשונה: כל אחד אומר את שמו מניין הוא והתשובה לשאלה מבלי להגיד את השאלה. מי שיושב לשמאלו מנסה לנחש את השאלה שנשאלה. אם אינו מצליח מישהו אחר יכול לנסות (לרוב הרב דוב) היו שאלות כמו מה החלום שלך בחבורה, מה הביא אותך להגיע, מה מעסיק אותך היום בעבודת ה' שלך וכו'.   הרב דוב דיבר קצת על החלום שלו שיהיו חבורות,