fbpx

חבורת לימוד ותפילה בהנחיית הרב דוב

ש

ש

ש

הַלְלוּיָהּ שִׁירוּ לַה' שִׁיר חָדָשׁ תְּהִלָּתוֹ בִּקְהַל חֲסִידִים:  (תהילים פרק קמט)

עיקר העבודה הוא שיתחבר אדם עצמו עם בני ישראל צדיקים וכשרים ועל ידי זה יכול לבוא לעבודה להשם  באמת ללמוד ממעשיהם הטובים  (מאור ושמש)

אנן בחביבותא תליא מילתא

לעוסקים בחיפוש רוחני  בהדרכה  ובייעוץ

המבקשים  לעבוד ולהתקדם

בחבורה

בלימוד ובתפילה

בקומה שלימה – גוף נפש רוח …

בהנחיית  הרב דוב זינגר

ובשותפות המשתתפים

בימי  רביעי החל מ 6:15  ועד 12:30 בתקוע

שלושה מפגשים בחודש במהלך השנה.

דמי השתתפות 2700 ₪

להרשמה:  טופס הרשמה