fbpx

השער- בית ועד לעבודה שבלב

[responsive-menu]..

רשמים של בתי ספר אשר עברו את השתלמות השער>

מזה שנים שבית המדרש להתחדשות בהובלתו של הרב דב זינגר עוסק בעניין התפילה, ביכולת להתפלל, ליצור זיקה מחודשת ולעמוד מול רבונו של עולם. בתהליך זה נוצרו חבורות תפילה אשר עמלו ועברו תהליכים פנימיים וקבוצתיים משמעותיים ביותר. כעת החלטנו לפנות אל בתי ספר יסודיים ועל יסודיים, על מנת לבוא ולקיים תהליך כזה בתוך בתי הספר.
תהליך אשר יקח את נושא התפילה וינסה לתת לו מעמד מחודש, רענן ויציב יותר בתוך המסגרות בהם אתם פועלים.
תהליך בו צוות המורים יעבור השתלמות בנושא התפילה אשר תועבר על ידי מנחים שהוכשרו מטעם בית המדרש להתחדשות, ובסופו אנו ננסה יחד לתרגם את ההתרחשות הזאת לכדי פרוייקט בית ספרי.
ההשתלמות מבוססת על מספר שלבים:
1. 3 מפגשים בני שעתיים (לימודיות)של מנחה בית המדרש עם כלל צוות המורים. מפגשים בהם עוברים תהליך אישי וציוותי סביב נושא התפילה.
2. בחירת נאמני תפילה- 3-4 אנשי צוות מתוך בית הספר אשר התהליך נגע בהם והם מעוניינים להמשיך את ההתרחשות שנוצרה בקרב הצוות אל תוך בית הספר.
3. מפגש של המנחה עם נאמני התפילה+ ליווי וסיוע בהקמת פרוייקט בית ספרי התואם את מידותיו של בית הספר, ומטרתו להנכיח את התפילה ממקום חדש מחובר יותר.
4. יום נאמני תפילה אשר נעשה אחד לשנה בו כלל נאמני התפילה של בתי הספר בארץ נפגשים במטרה ללמוד אחד מהשני, להתעשר ולקבל כלים להתקדמות בתוך בתי הספר.
מצ"ב תוכניה
נשמח לעמוד אתכם בקשר.
ש
ש
ש
רשמים של בתי ספר אשר עברו את השתלמות השער>
שירת חנן- גב' יפית ארזי
אורות חנן
ישיבת חיצים- שריאל בן ניסן