מועדי תפילה מכוונות

תפילת ר"ח אייר לזכרו של אלחי טהרלב הי"ד.

בואו בשמחה.