newPic

חדשות

בית תפילה

בית ועד לעבודה שבלב מיסודו של בית מדרש להתחדשות בשעה טובה התחלנו פעילות מוזמנים להכנס כאן לקישור ולצפות

DATE-תפילה

בית תפילה שמחים להזמינכם ל Date-תפילה. מפגש זוגי לזוגות בתהליך הכרותם (לפני חתונה), על מרק חם, קפה, לימוד משותף ואפיק

תפילת חוה"מ סוכות לזכרו של ארי פולד הי"ד

תודה לכל מי שהגיע. לרב שלמה כ"ץ שעבר לפני התיבה, למרדכי יצהר היקר על הניגון והתפילה. תודה לרמי לוי על