newPic

חדשות

תפילה שירה- י"ט כסלו

מפגש תפילה שירה- י"ט כסלו. בישיבת מקור חיים שנזכה לעוד רבות וטובות. אנו יוצאים למסע נדודים בארץ. אחת לחודש נקיים