newPic

חדשות

כינוס עבודה ותפילה השנתי- וערב השקת 'בית תפילה'.

רגעים קטנים ויקרים ממפגש נדיר. כינוס תפילה ועבודה תשע'ח של בית מדרש להתחדשות. מוזנמנים להתבשם ולבוא לקחת איתנו חלק בשנה

חבורת שליחי ציבור בהובלת הרב רז הרטמן

  'בית תפילה' מטעם בית מדרש להתחדשות מזמין אותך לסדרת בת עשרה מפגשים בהם נעבוד, נפתח וניגע יחד בעמדתו של

תפילת ר"ח אלול- בתקוע ובצפת

ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה… תודה על הניחוחות מתפילת ראש חודש משותפת. ליוסי פרומן, לקהילת תקוע ולכל הבאים בשעריו.