newPic

חדשות

תפילות ראש חודש אדר במקומות שונים ברחבי הארץ והעולם…

בראש חודש אדר התקיימו תפילות ראש חודש חגיגיות במספר מקומות ברחבי הארץ והעולם. ירושלים, גבעת שמואל, כפר עציון, ניו יורק ויוהנסבורג. תודה לכל מי שבא ולקח חלק.

תפילת ר"ח שבט

בראש חודש האחרון התקיימה תפילת ראש חודש חגיגית בגבעת עוז וגאון. שמחנו עם כל מי שהגיע, מתקרבים לראש חודש אדר….