דפי עיון ולימוד בנושא : פזיזות

דפי עיון ולימוד בנושא : פזיזות

פזיזות תשסח עמא פזיזא   לפני הלימוד יוסי: "קפיצת הנחשון" שעשינו היא נטייה עמוקה שנמצאת בגנים שלנו בתור יהודים. תחת המוטו של "נעשה ונשמע", מדרשים רבים מחדדים את הנקודה שעם
פזיזות תשסו ע מ א   פ ז י ז א   רבא ור' זירא: נעשה ונשמע     הנושא המרכזי של היומיים בחספין היה "קפיצת נחשון". כהשראה, הלימוד הוקדש לפזיזות, לנעשה