דפי עיון ולימוד בנושא : פורים

דפי עיון ולימוד בנושא : פורים

בסד כסלו  תש"ע   לימוד מגילת אסתר ב'סגנון בית המדרש להתחדשות'   הקדמה  ללומד    פירושים רבים נכתבו על המגילה, רובם ככולם עוסקים בהבנת המאורעות ברמת הפשט או הדרש ובמסר ההסטוריסופי, הרעיוני
שמחה – מרבים בשמחה תשסט מרבים בשמחה    הרב דב: הלימוד שלנו היום על השמחה מחולק לשלושה "דורות" שונים: בהתחלה אנחנו נקרא על דוד שמעלה את ארון האלהים בעודו "מפזז
טיש טוש – קונטרס לפורים – משלים, מימרות, תורות וסיפורים       ב י ת   מ ד ר ש   ל ה ת ח ד ש ו ת    
סי-פורים, סיפורי מעשיות לפורים   סי-פורים   סיפורי מעשיות לקראת פורים     ה מ ש ל   מ ה א י נ ד י ק   על שיגעון, לבושים ותחפושות  
"ששון ושמחה ישיגו" לימוד לחודש אדר. בהנחיית: רחלי וינשטוק ואפרת אייזן מובאים בדף זה גם הפנינים של משתתפות החבורה לנשים בכפר עציון.  ליקוטי מוהר"ן תניינא, תורה כג בְּעִנְיַן הַשִֹֹּמְחָה. עַל