דפי עיון ולימוד בנושא : ל"ג בעומר

דפי עיון ולימוד בנושא : ל"ג בעומר

ר ב י   ש מ ע ו ן   ב ר   י ו ח א י   (2) העולם הזה והעולם הבא  פתיחה ללימוד   לא פעם, אנחנו צובעים את הטקסטים שאנחנו
ר ב י   ש מ ע ו ן   ב ר   י ו ח א י   (1)   סיפור המערה     בשני המפגשים הסמוכים לל"ג בעומר התמקדנו בדמותו של רבי
לקראת ל"ג בעומר – רשב"י – העולם הזה והעולם הבא ר ב י   ש מ ע ו ן   ב ר   י ו ח א י   (2)   העולם הזה והעולם הבא
לקראת ל"ג בעומר – רבי שמעון בר יוחאי – 1 ר ב י   ש מ ע ו ן   ב ר   י ו ח א י   (1)   סיפור המערה    
לרוץ בין השמשות דף לימוד לקראת ל"ג בעומר 1. תנו רבנן: ואספת דגנך – מה ת"ל? לפי שנא' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך (יהושע א') – יכול דברים ככתבן?