דפי עיון ולימוד בנושא : כבוד

דפי עיון ולימוד בנושא : כבוד

כבוד – על תורה ושמועות רעות "נפק כי בכי ואזיל" – על תורה ושמועות רעות   מקורות   תלמוד בבלי, מועד קטן יז ע"א:   ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו
כבוד – כבוד א-לוקים וכבוד מלכים     כבוד אלוקים וכבוד מלכים   מקורות   ליקוטי מוהר"ן קמא ו:   [א] כִּי צָרִיךְ כָּל אָדָם לְמַעֵט בִּכְבוֹד עַצְמוֹ וּלְהַרְבּוֹת בִּכְבוֹד
כבוד – ואי אפשר לזכות בכבוד הזה אלא על ידי תשובה 'ואי אפשר לזכות לכבוד הזה אלא על ידי תשובה' – המשך עבודת התשובה ליקוטי מוהר"ן קמא, סימן ו  
כבוד – אקפיד ר' יוחנן     אקפיד רבי יוחנן   מקורות   תלמוד בבלי, יבמות צו ע"ב:   …אזל רבי אלעזר אמר לשמעתא בי מדרשא, ולא אמרה משמיה דרבי