דפי עיון ולימוד בנושא : י"א בחשון

דפי עיון ולימוד בנושא : י"א בחשון

בדרך אפרתה הרב דוב: אנחנו ממשיכים בדרכנו. היום, לכבוד היארצייט של רחל אמנו חשבתי לנכון לפגוש אותה בדרך אפרתה, כיום בתחילת הסידורים אנו רגילים שיש את מודה אני, ברוב הסידורים
בס"ד הארת אימא רחל רחלי וינשטוק "תורה אור", לאדמו"ר הזקן. פרשת ויצא: "וללבן שתי בנות וגו'. הנה לאה ורחל הם אותיות המחשבה ואותיות הדבור. שהם עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא ….וזהו