דפי עיון ולימוד בנושא : חלומות

דפי עיון ולימוד בנושא : חלומות

חלומות – פתרון חלומות (תשסח)     "כל החלומות הולכים אחר הפה" על פתרון חלומות     יוסי: לא לחינם משתמשת התורה במילה "פתרון" בכדי לתאר את פירוש החלום –
חלומות – חלום יעקב (תשסח) החלומות הגדולים פתיחה כל אחד מהמשתתפים כותב משפט שמתחיל ב: "בין פורים לפסח אני…". זה יכול להיות גם קטע או שיר. התוצאות הסופיות נתלו כתערוכה
חלומות – חלום על אשמה והשלכת הראש "האתה תעשה כזאת?" חלום על אשמה והשלכת הראש יוסי: רבי נחמן אמר לרבי נתן פעם שכל תורה שהוא לימד היא איזה פירוש לחלום
חלומות – הטבת חלום סדר הטבת חלום הרב דוב: לאור המקום הלא פשוט שאנו היינו בו, כל אחד במקומו. בשבוע שהיה עמוס וצפוף בניחומי אבלים – חשבנו ללמוד משהו שאמנם