דפי עיון ולימוד בנושא : חבורה

דפי עיון ולימוד בנושא : חבורה

א. ברכה ראשונה ב. לימוד משרה משותף ג. סדר העבודה (הולכת הלימוד לתוך מציאות החיים) להפוך תורות לעצות ותפילות ד. לחם הפנים (כיבוד תכ"ד חיזוק הידידות והארת הפנים)   ה.
דרך האימון תשע דרך האימון   פתיחה:   במהלך השנה חבורתנו התנסתה בעבודה אישית ובין אישית שלקחה כל אחד מאתנו למקומות משותפים אך גם לחויות לימוד אישיות ייחודיות. בבית המדרש
דרך האימון תשסט ב ע ז ר ת   ה ש ם   ב י ת   מ ד ר ש   ל ה ת ח ד ש ו ת            
דרך האימון תשסז ב ע ז ר ת   ה ש ם   ב י ת   מ ד ר ש   ל ה ת ח ד ש ו ת            
דרך האימון תשסו ב ע ז ר ת   ה ש ם   ב י ת   מ ד ר ש   ל ה ת ח ד ש ו ת            
לימוד מבקש פנים – הרב דוב זינגר שלושת ימי הכשרת המנחים שהיו בקיץ תש"ע נפתחו בלימוד של הרב דוב, לימוד על הלימוד. בלימוד ניסינו להתחקות בעקבות 'לימוד מבקש פנים'