דפי עיון ולימוד בנושא : בין המצרים

דפי עיון ולימוד בנושא : בין המצרים

בס"ד ט' באב יום היציאה לדרך רחלי וינשטוק תלמוד בבלי מסכת יומא דף נד/א אמר רב קטינא בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים
בס"ד "ישר כוחך ששיברת"- סדנה ליז' בתמוז רחלי וינשטוק   ספר ליקוטי מוהר"ן – מהדורא קמא סימן ריז (סוֹף מַלְאֲכִי) זִכְרוּ תּוֹרַת מֹשֶׁה רָאשֵׁי – תֵּבוֹת תַּמֻז חָסֵר וָאו, כִּי